HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN RAS LÀ GÌ

Lọc nước tuần hoàn RAS là một công nghệ lọc nước thải khép kín. Lọc nước bằng công nghệ tuần hoàn RAS giúp kiểm soát tốt chất lượng nước. Nước lưu giữ tuần hoàn không cần thay nước, có thể đặt hệ thống xa biển.

ỨNG DỤNG TRONG VIỆC NUÔI CUA NUÔI TÔM

Hệ thống lọc nước tuần hoàn RAS được áp dụng trong việc làm sạch nguồn nước nuôi tôm sú, tôm thẻ, nuôi cá coi, nuôi lươn.. Hệ thống lọc nước tuần hoàn RAS áp dụng hiệu quả trong hệ thống lọc nước nuôi cua mô hình nuôi cua trong hộp, nước thải được xử lý, tuần hoàn khép kín trong hệ thống mà không cần thay nước, kiểm soát tốt thông số nước.

NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN RAS