Chuyển giao công nghệ nuôi cua trong nhà bằng hệ thống tuần hoàn RAS

Bạn muốn chuyển giao công nghệ nuôi cua trong nhà? Cùng tìm hiểu hệ thống nuôi cua trong nhà tuần hoàn RAS

Hệ thống nuôi cua trong nhà bao gồm: Hệ thống hộp nuôi cua, thiết bị lọc cơ học (để loại bỏ chất thải rắn, thức ăn dư thừa, bùn cặn), thiết bị lọc sinh học (để giảm thiểu độc tố ammonia), thiết bị khử khí CO2 trong nước, thiết bị bổ sung và kiểm soát oxy, thiết bị diệt khuẩn bằng tia UV, hệ thống giám sát chung cho cả quy trình nuôi. Hệ thống dùng lưới lọc để xử lý nước thải đầu vào (lọc chất thải trước khi lọc sinh học), còn chlorine chỉ được dùng để xử lý nước bên ngoài bể chứa (để diệt mầm bệnh), sau đó oxy hóa dư lượng rồi mới đưa vào hệ thống. Vì thế, hệ thống tuần hoàn không dùng bất cứ hóa chất nào nhằm bảo vệ vi sinh cho chu trình lọc sinh học.

CHI TIẾT THIẾT BỊ

chuyển giao công nghệ nuôi cua trong hộp

Chuyển giao công nghệ nuôi cua trong hộp toàn diện về kiến thức kỹ thuật, vận hành, tính toán chi chí nuôi cua biển trong nhà khi đầu tư nuôi cua.

Kiến thức về con cua

Tìm hiểu về tập tính, kiên thức về nuôi con cua biển

Xử lý cua trước khi nuôi

Lựa chọn cua, xử lý cua để đưa vào hệ thống nuôi cua tuần hoàn RAS

Kiến thức về hệ thống nuôi cua công nghệ cao

Kiến thức công nghệ nuôi cua trong nhà.

Triển khai, vận hành hệ thống nuôi cua trong hộp hệ thống tuần hoàn Ras, làm chủ nuôi công nghệ cao, quy trình nuôi cua trong hộp, vận hành công nghệ một cách toàn diện, chủ động

Bạn muốn tìm hiểu đầu tư nuôi cua trong hộp, đừng ngần ngại liên hệ để chúng tôi tư vấn bạn hiểu rõ về mọi khía cạnh chuyển giao công nghệ nuôi cua trong hộp

đầu tư nuôi cua trong hộp

Tính toán chi phí đầu tư nuôi cua trong hộp

Trước khi đầu tư nuôi cua trong hộp, cần hiểu rõ về chi phí nuôi cua, chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, thời gian hoàn vốn, lợi nhuận nuôi cua biển,…

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chi phí nuôi cua biển trong nhà

Chi phí nuôi cua biển trong nhà gồm 2 lại chi phí: chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

Chi phí đầu tư hộp nhựa nuôi cua biển tùy theo số lượng, đường ống nước, hệ thống lọc nước nuôi cua (bộ lọc, bơm nước, sục khí, protein skimmer), chi phí xây dựng nhà nuôi cua.

Chi phí lưu động: nhân công, điện, nước, thức ăn, muối, kit test, thuê mặt bằng, bảo trì, vvv